+420 702 900 290 info@desireclub.cz

Pravidla klubu

1)  Členem soukromého wellness klubu DESIRE, se může stát každý občan ČR (žena, muž), který je starší 18 let.

2)  Každý zájemce o členství v klubu, musí vždy před vstupem do wellness uhradit členský příspěvek. Výše členského příspěvku je vždy uvedena před samotnou akcí ve stanovený den či na aktualizovaných webových stránkách.

3)  Členové klubu jsou vázáni dodržováním Klubových pravidel a Provozního řádu.

4)  Vzhledem ke specifickému zaměření klubu je kladen důraz na TOLERANCI. Respektujte se navzájem, NE znamená NE!!

5)  V celém klubu je PŘÍSNÝ ZÁKAZ používání a nošení záznamové elektroniky, mobilních telefonů (vyjma určeného prostoru - pod kontrolou obsluhy), chytrých hodinek a jiných "smart" zařízení.

6)  Před návštěvou klubu je vhodné zvážit svůj zdravotní stav,  jak z hlediska pohlavních chorob, tak při nachlazení či chřipkové epidemii.

7)  Do klubu nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu, drog či jiných psychotropních látek či osoby které by svým vzhledem  či chováním obtěžovali personál či hosty.

8)  Každý člen, který získal MEMBERSHIP kartu či V.I.P. kartu, by měl  při příchodu do klubu tuto kartu předložit na recepci či u hostesky k nahlédnutí. Zneužití karty má za následek ukončení členství v klubu.