+420 702 812 913 (CZE, ENG) +420 702 900 290 (CZE) info@desireclub.cz Pilská 20, Praha 14

Pravidla klubu

1) Členem soukromého wellness klubu DESIRE, se může stát každý občan (žena, muž) starší 18 let.

2) Každý zájemce o členství v klubu, musí před vstupem, nebo před opuštěním wellness, uradit členský příspěvek. Výše členského příspěvku je vždy uvedena před samotnou akcí ve stanovený den.

3) Členové klubu jsou vázáni dodržováním Klubových pravidel a Provozního řádu.

4) Vzhledem ke specifickému zaměření klubu je kladen důraz na TOLERANCI.
Převážně apelujeme na návštěvníky mužského pohlaví, aby respektovali soukromí všech párů a samotných žen. V případě že si Vás pár či žena k sobě nepřizve, dodržujte min. odstup dva metry od milujícího se páru !!
Toto se netýká v případě využívání wellness procedur (sauny, vířivka) nebo sezení u baru.
>>> RESPEKTUJTE SE NAVZÁJEM - NE, znamená NE !! <<<

5) V celém klubu je PŘÍSNÝ ZÁKAZ používání a nošení záznamové elektroniky, mobilních telefonů, chytrých hodinek a jiných "smart" zařízení. K nezbytnému telefonování či vyřizování SMS komunikace je v klubu vyčleněn prostor u baru či u vstupu.

6) Před návštěvou klubu je vhodné zvážit svůj zdravotní stav, jak z hlediska pohlavních chorob, tak při nachlazení či chřipkové epidemii. Všechny návštěvníky žádáme, aby při pohlavním styku používali sexuální ochranné pomůcky (kondomy), dezinfikovali si ruce a kladli důraz na osobní hygienu.

7) Do klubu NEMAJÍ přístup osoby pod vlivem alkoholu, drog či jiných psychotropních látek či osoby, které by svým vzhledem či chováním obtěžovali hosty či personál.

8) Každý člen, který získal MEMBERSHIP kartu či V.I.P kartu, by měl při příchodu do klubu tuto kartu předložit personálu k nahlédnutí. Zneužití karty má za následek ukončení členství v klubu.